Aktuality

Oznámení

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Petr Štětka

Kontaktní údaje: poverenec@benesov-city.cz, +420 731 609 403

 

Dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
posta@uoou.cz

Informační memorandum

(Informace o zpracování osobních údajů)

Školní jídelna Benešov, Jiráskova 888 dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavázala se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů ( dále je GDPR).

Cíl regulace nakládání s osobními údaji

Našim cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Ať jste nám

své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu, či jsme je získali na základě zákona, který nám to určuje, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:

1) minimalizovat jejich nutný rozsah

2) chránit je a kontrolovat přístup k nim

3) vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné

Konkrétní zásady a postupy při zpracování

1. Předmět

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo č i nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, ekonomickou, nebo jinou sociální identitu této fyzické osoby.

Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby během své činnosti, a to jak on-line, tak off-line.

Ke shromažďování údajů dochází při výkonu povinností v naší organizaci, při nákupu zboží či služeb, při uzavírání smluv nebo při komunikaci se strávníky, dodavateli a odběrateli.

2. Správce osobních údajů

Školní jídelna Benešov, Jiráskova 888

tel: 605 263 998

e-mail: jidelna@sjbnjiraskova.cz


Nová služba pro strávníky

V prostorách školní jídelny máte možnost využívat wifi připojení k objednávání stravy přes internet.

Tato služba je přístupná od 11,00 do 14,30 hodin.

uživatelské jméno: jidelna

heslo:  – – – – – – – – – – –