Ceny stravného

Ceny a úhrada stravného

Způsob platby stravného

1) bezhotovostně : INKASEM z běžných účtů (žáci, studenti) – na náš účet číslo 320 371 329/0800

2) bezhotovostně (dospělí – cizí strávníci) – na náš účet číslo 320 371 329/0800

                                                            VS (váš variabilní symbol vám sdělí účetní v kanceláři ŠJ)

Každý nový strávník si zakoupí elektronický čip v ceně 135,- Kč v kanceláři ŠJ. Tento čip mu platí po celou dobu docházky do Školní jídelny. Čip slouží k odebírání, objednávání a odhlašování obědů. Ztrátu čipu je třeba ihned nahlásit v kanceláři ŠJ. Čip není vratný.

Cena stravného (platné od 01.09.2022)

pro žáky 7 – 10 let (dotovaný oběd)……………………………………..33,00 Kč

(žáci v době nemoci – plná cena …………………………………………..77,00 Kč

pro žáky 11 – 14 let (dotovaný oběd) ………………………………..…35,00 Kč

(žáci v době nemoci – plná cena …………………………………………..79,00 Kč

pro žáky 15 a více let (dotovaný oběd) …..……………….…………39,00 Kč

(žáci v době nemoci – plná cena ………………………………………….83,00 Kč

pro cizí strávníky ..………………………………………………………………85,00 Kč

(dle vyhlášky o školním stravování v době nemoci nemá žák nárok na dotovaný oběd)

Platby stravného se provádí dopředu vždy kolem 20. dne v měsíci na měsíc následující  z běžných účtů.  Vzhledem k tomu, že se jedná o kreditní systém, je nutné udržovat potřebný zůstatek na účtě. V případě nedostačujícího kreditu NELZE na terminálu ani na internetových stránkách oběd objednat. Přeplatky stravného se automaticky převádí na další měsíc a strávník platí částku sníženou o odhlášené obědy z minulého měsíce.

Přihláška ke stravování

 alergeny