Hlavní stránka

OZNÁMENÍ  ŠJ

Hotovostní platby za stravné na březen se budou vybírat od 26. 2. – 28.2. 2019 v kanceláři ŠJ. Další dny nebudou hotovostní platby přijímány a strávníkovi bude sdělena částka, jeho variabilní symbol a číslo bankovního účtu ŠJ, na které strávník uhradí stravné.