Hlavní stránka

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Úřední hodiny:

1.7. – 10.7.2020 od 8.00 do 14.00 hod.

17.8. – 31.8.2020 od 8.00 do 14.00 hod.

PŘEPLATKY

V případě zájmu o vrácení přeplatku za stravné nás kontaktujte prostřednictvím emailu (jidelna@sjbnjiraskova) nebo osobně v kanceláři školní jídelny, jinak budou přeplatky automaticky převedeny na měsíc září.

Přeplatky končícím ročníkům byly již vráceny.

Připomínáme, že čipy nejsou od 1.1.2020 vrátné. Řádně je prosím zlikvidujte nebo nechte mladším sourouzencům či kamarádům, kteří je mohou v případě ztráty použít.

PŘIHLÁŠKY PRO NOVÉ STRÁVNÍKY/PRVŇÁČKY OD ZÁŘÍ 2020

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři ŠJ v termínech od 1.7.-10.7.2020 nebo 17.-31.8.2020 (otevírací doba kanceláře:                             od 8.00 do 14.00 hod.).

S vyplněnou přihláškou je třeba zakoupit čip ke stravování za 135 Kč (platba čipu pouze v hotovosti).

V případě platby inkasem, je třeba inkaso zřídit do 17.8.2020 (limit 800 Kč). Povolení inkasa k 20.dni v měsíci.

Prosíme o včasné odevzdání přihlášky, první školní den nebude reálné vše vyřídit.

INFORMACE

Jídelna ukončí svůj provoz v pátek 26.6.2020, kdy bude naposledy vařit pro cizí strávníky. Obědy do kastrůlku je možné vyzvednout opět v čase od 10.00 do 10.45 hod.

Pro žáky vaříme naposledy ve čtvrtek 25.6.2020.

Budeme se na Vás opět těšit v úterý 1. září 2020.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Od března neprobíhají inkasa z důvodu malého počtu strávníků, kteří se vrátili zpět do školy a chodí na obědy.

Je třeba aktuálně platby realizovat samostatně.

Jsou dvě možnosti:

  1. jednorázová platba na účet s uvedením variabilního symbolu strávníka
  2. v hotovosti v kanceláři školní jídelny od pondělí do pátku v čase od 7.00 do 14.00 hod.

Je třeba také obědy žákům přihlašovat, neprobíhá to automaticky. Nevíme, které děti chodí do školy a na obědy.

Věříme, že se od září vrátí vše do starých kolejí.

Děkujeme za trpělivost a pochopení.

INFORMACE

Od 25.5. 2020 je znovu částečně obnoven provoz školní jídelny.

Vaříme pouze jedno teplé jídlo a polévku.

Žáci 1. stupně, kteří se vrací do školy si mohou jídlo přihlásit přes internet.

Pokud to již nepůjde přes internet, kontaktujte prosím kancelář školní jídelny v době od 7.30 hod do 14.30 hod na telefonu: 317/722679 nebo napište email: jidelna@sjbnjiraskova.cz.

Cizí strávníci si mohou přijít pro oběd pouze do jídlonosiče v době od 10.00 hod do 10.45 hod. Není možné jídlo konzumovat zde.

Děkujeme za pochopení.

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Od 1.1.2020 již nejsou vratné čipy. Po ukončení stravování je řádně zlikvidujte.

Od 1.1.2020 již není možné přes www.strava.cz (internet) uptravovat následující dva dny předem. Není možné stravu přihlásit, odhlásit nebo změnit.

Toto je možné pouze v kanceláři školní jídelny telefonicky (záznamník) nebo emailem.

Využívejte této možnosti pouze v případě náhlého onemocnění. Jídelní lístky jsou vyvěšeny s dostatečným předstihem a tak je dost času na případné změny stravy nebo odhlášení.

Děkujeme

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Všechny trvalé odhlášky/přihlášky a případné „větší“ úpravy u objednávání stravy (přihlášení jen vybraných dnů v týdnu, odhlášení stravy na celý měsíc nebo delší období, …) přijímáme pouze písemnou formou na email jídelny: jidelna@sjbnjiraskova.cz.

Děkujeme za pochopení.

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Od 1.9.2019 dochází ke změně cen obědů, z důvodu navýšení cen nákupu  potravin.

Žáci od 7 – 10 let – dotovaný oběd              26 Kč

žáci v době nemoci – plná cena                  64 Kč

Žáci od 11 – 14 let – dotovaný oběd            28 Kč

žáci v době nemoci – plná cena                  66 Kč

Žáci 15 let a více – dotovaný oběd              32 Kč

žáci v době nemoci – plná cena                  70 Kč

Cizí strávníci – plná cena                           70 Kč

Děkujeme za pochopení.

Prosím všechny o zkontrolování dostatečného limitu při platbě inkasem, doporučujeme

částku 800 Kč/měsíc/osoba.