Hlavní stránka

OZNÁMENÍ

Od 3. 4. 2017 dochází k sjednocení jídelního lístku a posouzení nákladovosti pokrmů ve školních jídelnách Benešov. Od tohoto datumu se ve všech ŠJ budou vařit pouze dva pokrmy.

Dílčími cíli tohoto projektu bude nalezení optimálních cenových hladin a váhových norem. To vše v souladu se zachováním kvality podávaných pokrmů žákům škol a školských zařízení i cizím strávníkům. K dosažení stanovených cílů je zapotřebí stanovit kroky, které jsou rozděleny do pěti následujících etap.

Harmonogram etap:

1. Etapa – 3.4. 2017 – 28.4 2017 (sjednocení jídelního lístku ve všech ŠJ, přičemž se sjednotí i počet nabízených pokrmů na dva)

2. Etapa – 02.05. 2017 – 12.05. 2017 (zjištění spokojenosti strávníků za pomoci dotazníku – dotazník  ŠJ )

3. Etapa – 15.05. 2017 – 09.06. 2017 (pokrmy budou připravovány z potravin od stejných dodavatelů, kteří budou vyhodnoceny jako                                                                             nejoptimálnější)

4. Etapa – 12.06. 2017 – 23.06. 2017 (vyhodnocení dodavatelů)

5. Etapa – 25.06. 2017 – 30.06. 2017 (závěrečné vyhodnocení sledovaných faktorů a podání zprávy zřizovateli)

 Ze všech zjištěných skutečností a podkladů bude vytvořena závěrečná zpráva pro zřizovatele.

 

Dotazník MěÚ Benešov o spokojenosti se školní jídelnou

Na níže uvedeném odkazu najdete „Průzkum spokojenosti se stravováním ve školních jídelnách zřizovaných městem Benešov“. Tento dotazník lze vyplnit od 03.04. 2017 do 12.05. 2017.

https://goo.gl/forms/3zKyLVqUjwjeCXVz2