Hlavní stránka

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A DOVOLENOU A OPĚT SE NA VÁS TĚŠÍME 2.9.2019.

OZNÁMENÍ  ŠJ

Hotovostní platby za stravné na září se budou vybírat od 28.8. – 30.8. 2019 v kanceláři ŠJ. Další dny nebudou hotovostní platby přijímány a strávníkovi bude sdělena částka, jeho variabilní symbol a číslo bankovního účtu ŠJ, na které strávník uhradí stravné.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Všechny trvalé odhlášky/přihlášky a případné „větší“ úpravy u objednávání stravy (přihlášení jen vybraných dnů v týdnu, odhlášení stravy na celý měsíc nebo delší období, …) přijímáme pouze písemnou formou na email jídelny: jidelna@sjbnjiraskova.cz.

Děkujeme za pochopení.

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Od 1.9.2019 dochází ke změně cen obědů, z důvodu navýšení cen nákupu  potravin.

Žáci od 7 – 10 let – dotovaný oběd              26 Kč

žáci v době nemoci – plná cena                   64 Kč

Žáci od 11 – 14 let – dotovaný oběd            28 Kč

žáci v době nemoci – plná cena                   66 Kč

Žáci 15 let a více – dotovaný oběd             32 Kč

žáci v době nemoci – plná cena                   70 Kč

Cizí strávníci – plná cena                            70 Kč

Děkujeme za pochopení.

Prosím všechny o zkontrolování dostatečného limitu při platbě inkasem, doporučujeme

částku 800 Kč/měsíc/osoba.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků – ZŠ Jiráskova 888

Žádáme rodiče, aby vyplněné přihlášky budoucích prvňáčků na školní rok 2019/2020 odevzdali v kanceláři školní jídelny do 30.6.2019.

Přihláška je také k dispozici zde na našich webových stránkách.

Děkujeme